Atestat auto – Taxi

Pregatirea Si Atestarea Conducatorului Auto De Taxi

 

Conducatorul auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi trebuie sa detina un certificat de atestare a pregatirii profesionale, care sa confirme dobandirea cunostintelor profesionale in calitate de conducator de autovehicul de transport rutier de persoane in regim de taxi.

Pentru obtinerea certificatului de atestare a pregatirii profesionale, candidatul trebuie sa urmeze un curs de pregatire profesionala si sa promoveze examenul care consta in rezolvarea unui test-grila.

Conditii de inscriere, durata si acte necesare atestarea sofer taxi

  • Carte identitate;
  • Varsta minima 21 de ani;
  • Permis de conducere categoria B cu o vechime de minim 2 ani;
  • Cazier judiciar (din care sa rezulte ca nu a fost condamnat pentru urmatoarele infractiuni: contra sigurantei pe drumurile publice; privind traficul si consumul de droguri; contra vietii, sanatii si integritatii corporale; privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile; contra libertatii si integritatii sexuale; contra patrimoniului) – valabilitate 6 luni;
  • Cazier auto (sa nu fi avut suspendat in ultimul an dreptul de a conduce un autovehicul pentru: conducerea autovehiculului sub influen’ alcoolului sau stupefiante; nu a fost implicat in accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa) – valabilitate 30 de zile;
  • Aviz medical si aviz psihologic pentru transportul de persoane in regim de taxi ( 350 lei ).
Taxe aditionale:
  • Emitere aviz medical si test psihologic – 350 lei.
  • Taxa examen – 67 lei.
  • Taxa eliberare atestat – 64 lei.

*Nota – Taxa de examen si taxa de eliberare al atestatului se platesc direct in contul ARR ( Autoritatea Rutiera Romana ) de la Trezoreria sector 5: RO37TREZ705501701X008844, CUI 27364739. Pentru eliberarea certificatului este necesara si o poza de buletin color ( 1 buc. ) dimensiune: 25*32mm.

Certificatul este disponibil pentru o perioada de 5 ani. Dupa aceasta perioada, conducatorul auto  de taxi trebuie sa reurmeze cursurile pentru o noua certificare.

Scroll to Top