Atestat auto – CPI MARFA

Pregatire Si Atestare Initiala Conducator Auto Transport Marfa – CPI MARFA

Destinat conducatorilor auto, posesori ai unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C si CE, obtinute dupa data de 09.09.2009 si nu au mai detinut un atestat de transport marfa CPI.

Pentru a-si putea exercita ocupatia, conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru cel putin una dintre categoriile C1, C1E, C si CE,  trebuie sa detina un nivel minim de cunostinte necesare desfasurarii profesiei, cunostinte ce trebuie actualizate periodic.

Conditii de inscriere si acte necesare CPI MARFA

  • Carte identitate;
  • Posesor permis auto categoria C.
Taxe aditionale:
  • Inchirierea masinii la examen – 400 lei.
  • Taxa examen – 67 lei.
  • Taxa eliberare atestat – 64 lei.

*Nota – Taxa de examen si taxa de eliberare al atestatului se platesc direct in contul ARR ( Autoritatea Rutiera Romana ) de la Trezoreria sector 5: RO37TREZ705501701X008844, CUI 27364739. Pentru eliberarea certificatului este necesara si o poza de buletin color ( 1 buc. ) dimensiune: 25*32mm.

Certificatul este disponibil pentru o perioada de 5 ani. Dupa aceasta perioada, conducatorul auto trebuie sa urmeze cursurile pentru certificarea CPC marfa.

Scroll to Top