Atestat auto – CPC PERSOANE

Pregatire Si Atestare Continua Conducator Auto Transport Persoane – CPC PERSOANE

Destinat conducatorilor auto, posesori ai unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D si DE obtinute dupa data de 09.09.2008 si care detin un atestat de transport persoane CPI sau CPC.

Pentru a-si putea exercita ocupatia, conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru cel putin una dintre categoriile D1, D1E, D si DE, trebuie sa detina un nivel minim de cunostinte necesare desfasurarii profesiei, cunostinte ce trebuie actualizate periodic.

Conditii de inscriere si acte necesare CPC PERSOANE

  • Carte identitate;
  • Posesor permis auto categoria D.
  • Copie atestat CPI sau CPC
Taxe aditionale:
  • Taxa examen – 67 lei.
  • Taxa eliberare atestat – 64 lei.

*Nota – Taxa de examen si taxa de eliberare al atestatului se platesc direct in contul ARR ( Autoritatea Rutiera Romana ) de la Trezoreria sector 5: RO37TREZ705501701X008844, CUI 27364739. Pentru eliberarea certificatului este necesara si o poza de buletin color ( 1 buc. ) dimensiune: 25*32mm.

Certificatul este disponibil pentru o perioada de 5 ani. Dupa aceasta perioada, conducatorul auto trebuie sa urmeze cursurile pentru certificarea CPC persoane.

Scroll to Top