Categoria BE

Categoria BE – scoala de soferi auto

Include ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depaşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg.

Cursul auto pentru obţinerea permisului auto categoria BE, durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (conducere auto).

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;

– să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;

– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;

– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Condţii pentru înscriere:

– Copie carte (buletin) de identitate;

– Apt din punct de vedere medical şi psihologic;

– Vârsta: 18 ani (făra 3 luni);

– Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute în O.U. nr.195/2002 actualizat.

– Sa posede Scoala de Soferi categoria B.

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.

Dosarul pentru examen cuprinde:

1) Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală ;

2) Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);

3) Fişa medicală – efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi autorizate în acest sens;

4) Aviz psihologic ;

5) Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

6) Chitanţa care reprezinta taxa de examinare platită la C.E.C. sau Trezorerie;

7) 1 fotografie color tip permis de conducere;

8) Copii: carte (buletin) de identitate, dovadă studii, permis de conducere (dacă este cazul);

9) Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare.

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în conducerea autoturismului cu remorcă, în traseu.

Scroll to Top