Atestat auto – Transport Marfa Sau Persoane

Pregatire Si Atestare Manager Transport Marfa Sau Persoane

 

Destinat persoanelor care conduc permanent si efectiv activitatile de transport al unei intreprinderi ce exercita ocupatia de operator de transport rutier.

In conformitate cu prevederile art. 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin termenul de manager de transport se intelege: persoana fizica angajata a unei intreprinderi sau, in cazul in care respectiva intreprindere este persoana fizica, chiar persoana in cauza sau, in cazul in care se prevede in mod expres, o alta persoana fizica desemnata de catre intreprinderea respectiva prin contract si care conduce permanent si efectiv activitatile de transport ale intreprinderii respective.

Conditii de inscriere, durata si acte necesare manager transport marfa sau persoane

  • Carte identitate;
  • Diploma de studii care sa ateste absolvirea liceului.
  • Durata pregatire – 10 zile.
Taxe aditionale:
  • Taxa examen – 67 lei.
  • Taxa eliberare atestat – 41 lei.

*Nota – Taxa de examen si taxa de eliberare al atestatului se platesc direct in contul ARR ( Autoritatea Rutiera Romana ) de la Trezoreria sector 5: RO37TREZ705501701X008844, CUI 27364739.

Certificatul este disponibil pentru o perioada de 10 ani. Dupa aceasta perioada, managerul trebuie sa reurmeze cursurile pentru certificarea de manager transport marfa sau persoane.

Pachet manager marfa + persoane = 600 lei!

Scroll to Top