Atestat auto -Manager Transport Taxi Sau Inchiriere

Pregatire Si Atestare Manager Transport Taxi Sau Inchiriere

 

Destinat persoanelor care conduc permanent si efectiv activitatile de transport in regim de taxi si inchiriere.

In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, prin termenul de manager de transport in regim de taxi si inchiriere se intelege: persoana fizica angajata a unui transportator autorizat care este persoana juridica sau asociatie familiala si care conduce permanent si efectiv activitatile de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere ale acestuia.

Conditii de inscriere, durata si acte necesare manager transport taxi sau inchiriere

  • Carte identitate;
  • Cazier judiciar;
  • Diploma de studii care sa ateste absolvirea liceului.
  • Durata pregatire – 5 zile.
Taxe aditionale:
  • Taxa examen – 67 lei.
  • Taxa eliberare atestat – 41 lei.

*Nota – Taxa de examen si taxa de eliberare al atestatului se platesc direct in contul ARR ( Autoritatea Rutiera Romana ) de la Trezoreria sector 5: RO37TREZ705501701X008844, CUI 27364739.

Certificatul este disponibil pentru o perioada de 10 ani. Dupa aceasta perioada, managerul trebuie sa reurmeze cursurile pentru certificarea de manager transport taxi sau inchiriere.

Scroll to Top