Atestat auto – ADR CISTERNE

Pregatire Si Atestare Conducator Auto Pentru Transport Marfuri Periculoase – ADR CISTERNE

 

Curs destinat conducatorilor auto care transporta marfuri periculoase.

Conducatorii vehiculelor care transporta marfurile periculoase definite in Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare A.D.R., trebuie sa detina un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., care atesta ca au participat la cursurile de pregatire si au promovat examenul specific privind cerintele speciale care trebuie indeplinite la transportul rutier de marfuri periculoase.

Conditii de inscriere, durata si acte necesare ADR CISTERNE

  • Carte identitate;
  • Permis de conducere C, CE
  • Durata de pregatire – 2 zile.
Taxe aditionale:
  • Taxa examen – 67 lei.
  • Taxa eliberare atestat – 64 lei.

*Nota – Taxa de examen si taxa de eliberare al atestatului se platesc direct in contul ARR ( Autoritatea Rutiera Romana ) de la Trezoreria sector 5: RO37TREZ705501701X008844, CUI 27364739. Pentru eliberarea certificatului este necesara si o poza de buletin color ( 1 buc. ) dimensiune: 25*32mm.

Certificatul este disponibil pentru o perioada de 5 ani. Dupa aceasta perioada, conducatorul auto trebuie sa reurmeze cursurile pentru certificarea ADR cisterne.

Scroll to Top